Fikse tegenvaller met zonnepanelen

De opbrengst is niet wat verwacht. We hebben twee problemen.

De capaciteit van de omvormer is aan de lage kant geschat. In totaal hebben we 4.4 kWp op het dak liggen. De aannemer heeft gerekend met een performance van 85% en dan zou de omvormer het makkelijk aan moeten kunnen. Ze hebben een omvormer geplaatst met een maximum capaciteit van 4 kW. Naar mijn mening is dat fout ingeschat. De 85% kan over een aantal jaren wel kloppen als de performance van de panelen afneemt, maar op dit moment lijkt me dat je van 100% uit moet gaan. Op zich valt het verlies hierdoor wel mee. Het topje van de curve stelt uiteindelijk niet zo veel voor.

26 maart 2020. Geen wolkje aan de lucht. Capaciteit van de omvormer is 4 kW. We missen het topje van de grafiek.

Het tweede probleem is groter. De capaciteit van ons stroomnet is niet toereikend. We zijn in Oosterwold aangesloten op een stroomverdeelstation bij Zeewolde. Dat station heeft te weinig capaciteit om alle stroom die er wordt opgewekt op een zonnige dag te verwerken. Het gevolg is dat de spanning op het wisselstroomnet kan oplopen tot boven de maximaal toegestane 253 Volt. Omvormers hebben een verplichte overspanningsbeveiliging, die er voor zorgt dat deze uitschakelt als de 253 Volt overschreden wordt. Het probleem wordt alleen nog maar groter naarmate er meer huizen gebouwd worden. Het overgrote deel van de huizen heeft een behoorlijke hoeveelheid panelen op het dak liggen.

Wij zitten in het gebied van het elektriciteitsstation OS Zeewolde.

De curves zien er bij een zonnige dag zo uit, als er in het bovenstaand gebied weinig stroom wordt afgenomen:

Zondag, 19 april 2020. Volstrekt wolkeloze hemel gedurende de hele dag.
Maandag, 20 april 2020. Eveneens geen wolkje aan de lucht gedurende de hele dag.

De curve van donderdag, 26 maart, laat geen problemen zien met uitval van de omvormer. Een doordeweekse dag en blijkbaar wordt er genoeg stroom afgenomen om het wisselstroom voltage niet boven de 253 Volt te laten uit komen. De curves van 19 en 20 april zijn op zondag (weekend) en maandag (eerste dag van de meivakantie). Op deze dagen wordt er minder stroom gevraagd.

Filmpje van de omvormer op het moment dat de spanning de 253 Volt overschrijdt. Let op linksboven: Vac[V] springt van 253.0 naar 253.1, de omvormer wordt automatisch uitgeschakeld om een minuut later weer op te starten.

Op de site van Liander is het volgende te lezen.

Het station Zeewolde heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

Het is nodig het station Zeewolde aan te passen. Deze aanpassingen zijn naar verwachting in 2023 klaar.

Daarna is het mogelijk om een extra 150/20kV transformator te plaatsen, waardoor de capaciteit voor het terugleveren van elektriciteit wordt vergroot. We verwachten de werkzaamheden hiervoor af te ronden in 2024.

Daar kunnen we het dan mee doen. Maar natuurlijk niet helemaal. Ongeveer driekwart van de huizen in Oosterwold heeft blijkbaar het probleem. Op dit moment zijn we bezig met een aantal mensen van Platform Oosterwold (…Het Platform is ontstaan uit de wens om met de Oosterwold organisatie, gemeente en andere instanties uit te wisselen en al lerend tot verbetering te komen van werkwijze, procedures, doorloop, communicatie enz. Daarvoor zijn een aantal actieve initiatiefnemers en bewoners bij elkaar gekomen. Sommige initiatiefnemers van het eerste uur, anderen zitten nog in de vergunningsprocedure…).

Met een enquête, Inventarisatie uitval zonnepanelen Oosterwold, doen we mee om de zaak een beetje in kaart te brengen. En om het vervolgens aan te zwengelen richting Liander, de gemeente, de ACM etc. In de hoop natuurlijk dat er op kortere termijn misschien (deel)oplossingen zullen komen.