Privacyverklaring

Schmeitsboormans.nl is een louter informatieve website en is bedoeld ter informatie aan familie, vrienden en kennissen. De website is niet bedoeld ter ondersteuning van een bedrijf of onderneming. De website slaat geen persoonsgegevens op, noch de verwerking daarvan, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Schmeitsboormans.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Schmeitsboormans.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar of andere groepen van websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Schmeitsboormans.nl verwerkt uw persoonsgegevens niet, omdat deze gegevens niet kunnen worden achtergelaten op onze site.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Schmeitsboormans.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Schmeitsboormans.nl maakt geen gebruikt van computerprogramma’s of -systemen, die dit zouden kunnen bewerkstelligen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Schmeitsboormans.nl bewaart uw persoonsgegevens niet, omdat deze gegevens niet kunnen worden achtergelaten op onze site.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Schmeitsboormans.nl verstrekt niet aan derden, omdat deze gegevens niet kunnen worden achtergelaten op onze site.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Schmeitsboormans.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Persoonsgegevens in zien, corrigeren of verwijderen is niet mogelijk,omdat deze gegevens niet kunnen worden achtergelaten op onze site.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Schmeitsboormans.nl slaat geen persoonsgegevens op en neemt derhalve geen maatregelen hieromtrent.